Digitalni marketing

Digitalni marketing je oblast marketinga koje se bavi kreiranjem i razvojem online strategije poslovanja kompanije. Ovaj vid marketinga podrazumijeva i promociju proizvoda ili usluge korišćenjem digitalnih komunikacionih kanala kako bi određena poruka došla do primarne publike. Jako je važno prilikom promocije proizvoda ili usluga fokusirati se na ljude za koje mislite da će im Vaš proizvod ili usluga privući pažnju. Upravo to je moguće na internetu, pa glavno pravilo marketinga da je važno prezentovati ponudu u pravom trenutku i na pravom mjestu dobija još više na značaju. 

marketing

Tehnike koje mi koristimo

SEO(Search engine optimization)

SEO ima zadatak da obezbijedi da sajt lakše dospije do strana google-a i drugih pretaživača. Cilj je da što boljom optimizacijom web sajta ostvarite bolji rang na pretraživačima, po mogućnosti da budete na prvoj strani google-a za određeni termin pretrage.

Marketing na društvenim mrežama

Realizujemo cijelokupan marketing nastup na društvenim mrežama, počevši od planiranja i osmišljanja kreativnog sadržaja za Vaše stranice. Održavamo komunikaciju sa online klijentima. Putem društvenih mreža povećavamo promet na web stranici.

E-mail marketing

U e-mail marketing podrazumijevamo stalno slanje pošte redovnim pretplatnicima da bi održali jedan nivo kontinuiteta u komunkaciji sa redovnim korinicima Vaših usluga. Usluge koje pružamo su dizajn e-mail marketing kampanja i upravljanje kampanjama.

Društvene mreže koje koristimo

Da li želite sjajnu kampanju na internetu i vrhunski marketing?

Sergenial studio